sa pa

Tên gọi của thị xã xuất phát từ tên thị trấn Sa Pa cũ. Thị trấn này ra đời vào năm 1905, khi người Pháp phát hiện đây là địa điểm lý tưởng để xây dựng khu nghỉ mát và đã thực hiện. 

 

Đặt combo du lịch Sa Pa ngay hôm nay cùng Combonghiduong để được ưu đãi hấp dẫn.

Liên hệ: 098 404 1986

Combo Sapa Legend Hotel & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,869,000 đồng

1,869,000 

Combo Azure Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,360,000 đồng

1,360,000 

Combo Freesia Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,350,000 đồng

1,350,000 

Combo BB Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,999,000 đồng

1,999,000 

Combo KK Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,899,000 đồng

1,899,000 

Combo Pistachio Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

2,099,000 đồng

2,099,000 

Combo Sapa Highland

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,780,000 đồng

1,780,000 

Combo Amazing Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,490,000 đồng

1,490,000 

Combo Sapa Charm

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,290,000 đồng

1,290,000 

Combo Pao’s Sapa Leisure

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

2,499,000 đồng

2,499,000 

Combo Bamboo Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,590,000 đồng

1,590,000 

Combo Sapa Jade Hill

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

2,580,000 đồng

2,580,000 

Combo Victoria Sapa Resort & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,780,000 đồng

1,780,000 

Combo Silk Path Grand Resort & Spa Sapa

3 ngày 2 đêm

Đi từ Hà Nội

2,470,000 đồng

2,470,000 

Combo Topas Ecolodge Sapa

2 ngày 1 đêm

Từ Hà Nội

2,890,000 đồng

2,890,000 

Combo Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery by Sofitel

2 ngày 1 đêm

Từ Hà Nội

2,499,000 đồng

2,499,000 

Combo Sapa Legend Hotel & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,869,000 đồng

1,869,000 

Combo Azure Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,360,000 đồng

1,360,000 

Combo Freesia Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,350,000 đồng

1,350,000 

Combo BB Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,999,000 đồng

1,999,000 

Combo KK Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,899,000 đồng

1,899,000 

Combo Pistachio Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

2,099,000 đồng

2,099,000 

Combo Sapa Highland

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,780,000 đồng

1,780,000 

Combo Amazing Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,490,000 đồng

1,490,000 

Combo Sapa Charm

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,290,000 đồng

1,290,000 

Combo Pao’s Sapa Leisure

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

2,499,000 đồng

2,499,000 

Combo Bamboo Sapa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,590,000 đồng

1,590,000 

Combo Sapa Jade Hill

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

2,580,000 đồng

2,580,000 

Combo Victoria Sapa Resort & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội

1,780,000 đồng

1,780,000 

Combo Silk Path Grand Resort & Spa Sapa

3 ngày 2 đêm

Đi từ Hà Nội

2,470,000 đồng

2,470,000 

Combo Topas Ecolodge Sapa

2 ngày 1 đêm

Từ Hà Nội

2,890,000 đồng

2,890,000 

Combo Hôtel de la Coupole Sapa – MGallery by Sofitel

2 ngày 1 đêm

Từ Hà Nội

2,499,000 đồng

2,499,000