NHA TRANG

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
 

Đặt combo du lịch Nha Trang ngay hôm nay cùng Combonghiduong để được ưu đãi hấp dẫn.

Liên hệ: 098 404 1986

Combo Eastin Grand Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,030,000 đồng

2,030,000 

Combo Citadines Bayfront Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,050,000 đồng

2,050,000 

Combo Premier Havana Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,020,000 đồng

2,020,000 

Combo Liberty Central Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,870,000 đồng

1,870,000 

Combo D’Qua Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,760,000 đồng

1,760,000 

Combo Quinter Central Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,040,000 đồng

2,040,000 

Combo Alana Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,880,000 đồng

1,880,000 

Combo iBis Styles Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,990,000 đồng

1,990,000 

Combo Boton Blue Nha Trang Hotel & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,150,000 đồng

2,150,000 

Combo Ariyana SmartCondotel Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,970,000 đồng

1,970,000 

Combo Vinpearl Luxury Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

6,990,000 đồng

6,990,000 

Combo Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,960,000 đồng

3,960,000 

Combo Stella Maris Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,950,000 đồng

2,950,000 

Combo Vinpearl Condotel Empire Nha Trang (Vui chơi VinWonders)

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,180,000 đồng

3,180,000 

Combo Novotel Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,690,000 đồng

2,690,000 

Combo Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,290,000 đồng

3,290,000 

Combo Movenpick Resort Cam Ranh

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,090,000 đồng

3,090,000 

Combo ALMA Cam Ranh

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,760,000 đồng

3,760,000 

Combo Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,720,000 đồng

2,720,000 

Combo InterContinental Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,850,000 đồng

2,850,000 

Combo Mia Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,680,000 đồng

3,680,000 

Combo L’Alya Ninh Vân Bay

2 ngày 1 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,699,000 đồng

3,699,000 

Combo Radisson Blu Cam Ranh

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,260,000 đồng

3,260,000 

Combo Duyên Hà Cam Ranh

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,870,000 đồng

2,870,000 

Combo An Lâm Retreats Ninh Vân Bay

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

5,490,000 đồng

5,490,000 

Combo Condotel Beachfront Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,080,000 đồng

3,080,000 

Combo Fusion Cam Ranh

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,890,000 đồng

3,890,000 

Combo Six Senses Ninh Vân Bay Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

8,399,000 đồng

8,399,000 

Combo Vinpearl Discovery Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,199,000 đồng

3,199,000 

Combo Eastin Grand Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,030,000 đồng

2,030,000 

Combo Citadines Bayfront Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,050,000 đồng

2,050,000 

Combo Premier Havana Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,020,000 đồng

2,020,000 

Combo Liberty Central Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,870,000 đồng

1,870,000 

Combo D’Qua Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,760,000 đồng

1,760,000 

Combo Quinter Central Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,040,000 đồng

2,040,000 

Combo Alana Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,880,000 đồng

1,880,000 

Combo iBis Styles Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,990,000 đồng

1,990,000 

Combo Boton Blue Nha Trang Hotel & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,150,000 đồng

2,150,000 

Combo Ariyana SmartCondotel Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,970,000 đồng

1,970,000 

Combo Vinpearl Luxury Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

6,990,000 đồng

6,990,000 

Combo Vinpearl Resort & Spa Long Beach Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,960,000 đồng

3,960,000 

Combo Stella Maris Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,950,000 đồng

2,950,000 

Combo Vinpearl Condotel Empire Nha Trang (Vui chơi VinWonders)

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,180,000 đồng

3,180,000 

Combo Novotel Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,690,000 đồng

2,690,000 

Combo Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,290,000 đồng

3,290,000 

Combo Movenpick Resort Cam Ranh

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,090,000 đồng

3,090,000 

Combo ALMA Cam Ranh

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,760,000 đồng

3,760,000 

Combo Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,720,000 đồng

2,720,000 

Combo InterContinental Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,850,000 đồng

2,850,000 

Combo Mia Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,680,000 đồng

3,680,000 

Combo L’Alya Ninh Vân Bay

2 ngày 1 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,699,000 đồng

3,699,000 

Combo Radisson Blu Cam Ranh

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,260,000 đồng

3,260,000 

Combo Duyên Hà Cam Ranh

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,870,000 đồng

2,870,000 

Combo An Lâm Retreats Ninh Vân Bay

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

5,490,000 đồng

5,490,000 

Combo Condotel Beachfront Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,080,000 đồng

3,080,000 

Combo Fusion Cam Ranh

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,890,000 đồng

3,890,000 

Combo Six Senses Ninh Vân Bay Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

8,399,000 đồng

8,399,000 

Combo Vinpearl Discovery Nha Trang

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,199,000 đồng

3,199,000