Chính sách riêng tư

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc chọn 1ST cho dịch vụ đặt phòng trực tuyến của bạn. Vì lẽ đó, chúng tôi sẽ giữ gìn và bảo vệ sự riêng tư và kín đáo của các chi tiết cá nhân cho bạn một cách kịp thời và cẩn trọng.

Chính sách an toàn và bảo mật này áp dụng cho tất cả các dịch vụ của chúng tôi, dù được lấy từ hay có sẵn trực tuyến, hoặc thông qua diễn đàn hay thiết bị nào khác (từ đây về sau được quy chung thành “trang web”).