ĐÀ LẠT

Đà Lạt là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Lâm Đồng, nằm trên cao nguyên Lâm Viên, thuộc vùng Tây Nguyên, Việt Nam. Từ xa xưa, vùng đất này vốn là địa bàn cư trú của những cư dân người Lạch, người Chil và người Srê thuộc dân tộc Cơ Ho.

 

Đặt combo du lịch Đà Lạt ngay hôm nay cùng Combonghiduong để được ưu đãi hấp dẫn.

Liên hệ: 098 404 1986

Combo Len’s Hotel

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,090,000 đồng

2,090,000 

Combo Sam Tuyền Lâm Resort

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,010,000 đồng

2,010,000 

Combo Đà Lạt Boutique

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,690,000 đồng

1,690,000 

Combo Ngọc Phát Đà Lạt

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,980,000 đồng

1,980,000 

Combo Sammy Đà Lạt

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,270,000 đồng

2,270,000 

Combo Ana Villas Dalat Resort & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,260,000 đồng

3,260,000 

Combo LADALAT hotel

3 ngày 2 đêm

Từ Sbay Đà Lạt

1,220,000 đồng

1,220,000 

Combo Swiss-Belresort Tuyền Lâm

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,570,000 đồng

2,570,000 

Combo Terracotta Đà Lạt

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,590,000 đồng

2,590,000 

Combo Hôtel Colline Đà Lạt

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,580,000 đồng

2,580,000 

Combo Golf Valley Đà Lạt

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,290,000 đồng

2,290,000 

Combo Đà Lạt Wonder Resort

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,980,000 đồng

1,980,000 

Combo Len’s Hotel

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,090,000 đồng

2,090,000 

Combo Sam Tuyền Lâm Resort

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,010,000 đồng

2,010,000 

Combo Đà Lạt Boutique

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,690,000 đồng

1,690,000 

Combo Ngọc Phát Đà Lạt

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,980,000 đồng

1,980,000 

Combo Sammy Đà Lạt

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,270,000 đồng

2,270,000 

Combo Ana Villas Dalat Resort & Spa

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

3,260,000 đồng

3,260,000 

Combo LADALAT hotel

3 ngày 2 đêm

Từ Sbay Đà Lạt

1,220,000 đồng

1,220,000 

Combo Swiss-Belresort Tuyền Lâm

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,570,000 đồng

2,570,000 

Combo Terracotta Đà Lạt

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,590,000 đồng

2,590,000 

Combo Hôtel Colline Đà Lạt

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,580,000 đồng

2,580,000 

Combo Golf Valley Đà Lạt

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

2,290,000 đồng

2,290,000 

Combo Đà Lạt Wonder Resort

3 ngày 2 đêm

Từ Hà Nội, Hồ Chí Minh

1,980,000 đồng

1,980,000